< 
"Vitajte na stránke detského plaveckého centra
facebook
 

PLÁVANIE

Plávanie sa považuje pre svoje špecifické mnohostranné pôsobenie za jednu z biologicky najúčinnejších aktivít. Plávanie má osobitný význam práve pre harmonický a správny vývoj detí. Na jednej strane plávaním sa otužuje organizmus detí, čím sa zvyšuje jeho odolnosť voči chorobám z prechladnutia, na druhej strane plávanie vplýva aj na pohybový aparát, systém krvného obehu a dýchacích orgánov.

Plávanie detičiek s rodičmi, ktoré je obsahom Plaveckých jasličiek (do 3 rokov) prináša okrem zdravotného významu i prehĺbenie a upevnenie citového vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Z „plaveckého hľadiska“ sa detičky postupnými krôčikmi učia základné plavecké zručnosti. Učia sa splývať, vydychovať do vody, s úsmevom sa potápať, skákať do vody, orientovať sa pod vodou ... Detičky si zvykajú na prostredie svojich rovesníkov, lepšie prospievajú, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie a hlavne si vytvárajú kladný a radostný vzťah k vodnému prostrediu.

V „škôlkárskom veku“ jedným z najefektívnejších prostriedkov, ktoré sa využíva vo výučbe plávania detí, sú hry vo vode. Hry slúžia ako prostriedok rozvoja základných, pohybových schopností, t. j. sily, vytrvalosti, rýchlosti, obratnosti, plaveckých zručností a v neposlednom rade prinášajú radosť a pobavenie. Majú význam pre stmelenie kolektívu a rozvoj iniciatívy jednotlivca. Hry vo vode poskytujú emocionálne zážitky, prinášajú prvky súťaživosti a napomáhajú odstrániť strach detí z vodného prostredia. Práve hry vo vode sú obsahom Plaveckej škôlky organizovanej pre deti mladšieho predškolského veku (3-4ročné). Táto etapa predprípravy je obzvlášť dôležitá pre výcvikovú fázu, ktorá je zameraná na optimálne zvládnutie techniky plaveckých spôsobov, ich zdokonalenie apd. Výcviková etapa prebieha organizovanou formou plaveckých kurzov, ktoré sú obsahom Plaveckej školy pre deti staršieho predškolského veku 5 – 6 ročné a deti školského veku od 6 rokov.

Doplnkovými aktivitami detských plaveckých programov sú otužovanie, saunovanie a detské masáže.

detské práce rodinné plávanie

© 2014 BEMASLOVAKIA | design and programming